შპს Pharmbills კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შპს Pharmbills-ში, რომელზეც შედიხართ ვებ-გვერდის www.pharmbills.me მეშვეობით, ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი ვიზიტორების კონფიდენციალურობაა. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ეს დოკუმენტი მოიცავს ინფორმაციის ტიპებს, რომლებიც გროვდება და იწერება შპს Pharmbills-ის მიერ და როგორ ვიყენებთ მას. თუკი გაქვთ დამატებითი კითხვები ან გჭირდებათ დამატებითი ინფორმაცია ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესახებ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ელ-ფოსტაზე: sales@pharmbills.com.

ჟურნალის ფაილები

შპს Pharmbills იცავს ჟურნალის ფაილების გამოყენების სტანდარტულ პროცედურას. ეს ფაილები იწერს ვიზიტორებს, როდესაც ისინი ვებ-გვერდებს სტუმრობენ. ჰოსტინგის ყველა კომპანია აკათებს ამას, როგორც ჰოსტინგის მომსახურების ანალიტიკის ნაწილს. ჟურნალის ფაილებში შეგროვებული ინფორმაცია მოიცავს ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართებს, ბრაუზერის ტიპს, ინტერნეტ-მომსახურების პროვაიდერს (ISP), თარიღისა და დროის შტამპს, შუამავალ/გასვლის გვერდებს, და კლიკების შესაძლო რაოდენობებს. ეს ყველაფერი არ უკავშირდება რაიმე ინფორმაციას, რომელიც ადამიანის იდენტიფიცირებას მოახდენს. ამ ინფორმაციის მიზანია ტენდენციების ანალიტიკა, საიტის ადმინისტრირება, მომხმარებლების მოძრაობაზე დაკვირვება საიტის მასშტაბით და დემოგრაფიული ინფორმაციის შეგროვება.

ქუქი ფაილები და ვებ-შუქურები

ნებისმიერი სხვა ვებ-გვერდის მსგავსად, შპს Pharmbills იყენებს „ქუქი ფაილებს“. ეს ქუქი ფაილები გამოიყენება ინფორმაციის შესანახად, ვიზიტორების პარამეტრების ჩათვლით და ვებ-გვერდების შესახებ, რომლებზეც ვიზიტორები შევიდნენ ან მოინახულეს. ეს ინფორმაცია გამოიყენება მომხმარებლის გამოცდილების ოპტიმიზაციისთვის, ჩვენი ვებ-გვერდის შინაარსის ვიზიტორების ბრაუზერის ტიპზე და/ან სხვა ინფორმაციაზე მორგების გზით.

ჩვენი სარეკლამო პარტნიორები

ჩვენი ვებ-გვერდის ზოგიერთმა სარეკლამო პარტნიორმა შეიძლება გამოიყენოს ორცხობილები და ვებ-შუქურები. ჩვენი სარეკლამო პარტნიორები ჩამოთვლილია ქვემოთ. ჩვენი სარეკლამო პარტნიორებიდან თითოეულს აქვს მისი საკუთარი მომხმარებელთა მონაცემების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. უფრო მარტივი წვდომისთვის ჩვენ მათი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ბმულით დავაკავშირეთ ქვემოთ. მესამე მხარეების სარეკლამო სერვერები და სარეკლამო ქსელები იყენებენ ისეთ ტექნოლოგიებს, როგორებიცაა ქუქი, JavaScript, ან ვებ-შუქურები, შპს Pharmbills-ზე გაშვებული თავიანთ რეკლამებისა და ბმულების ჩვენებისას, რომლებიც პირდაპირ იგზავნება მომხმარებლების ბრაუზერებში. ისინი ავტომატურად იღებენ თქვენს IP მისამართს, როდესაც ეს პროცესი ხდება. ეს ტექნოლოგიები გამოყენება მათი სარეკლამო კამპანიების ეფექტურობის გასაზომად და/ან სარეკლამო შინაარსის პერსონალიზირებისთვის, რომლებსაც თქვენ ნახულობთ ვებ-გვერდებზე, რომლებსაც სტუმრობთ. გაითვალისწინეთ, რომ შპს Pharmbills-ს არ აქვს წვდომა ან კონტროლი ამ ქუქი ფაილებზე, რომლებსაც მესამე მხარის სარეკლამო პარტნიორები იყენებენ.

მხოლოდ ონლაინ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ეხება მხოლოდ ჩვენს ონლაინ აქტივობებს და ძალაშია ჩვენი ვებ-გვერდის ვიზიტორებისთვის, იმ ინფორმაციის გათვალისწინებით, რომლებიც მათ გაუზიარეს და/ან შეაგროვა შპს Pharmbills-მა. ეს პოლიტიკა არ ეხება რაიმე ინფორმაციას, რომელიც შეგროვებულია ოფლაინ, ან სხვა არხებით, გარდა ამ ვებ-გვერდისა.

თანხმობა

ამ ვებ-გვერდის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და მის პირობებს.

დადგენილებები და პირობები

შპს Pharmbills-ის დადგენილებები და პირობები

ამ ვებ-გვერდის სტანდარტულმა დადგენილებებმა და პირობებმა, რომლებიც დაწერილია ამ ვებ-გვერდზე, უნდა მართონ თქვენს მიერ ვებ-გვერდის, შპს Pharmbills-ის გამოყენება, რომელზეც შედიხართ www.pharmbills.me-ს მეშვეობით.

ეს პირობები სრულად იქნება გამოყენებული და გავლენას იქონიებს თქვენს მიერ ამ ვებ-გვერდის გამოყენებაზე. ამ ვებ-გვერდის გამოყენებით, თქვენ თანხმდებით, რომ იღებთ ყველა პირობას, რომლებიც წერია აქ. თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ეს ვებ-გვერდი, თუკი არ ეთანხმებით ამ ვებ-გვერდის სტანდარტულ დადგენილებებსა და პირობებს.

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები

გარდა იმ მონაცემებისა, რომელსაც თქვენ ფლობთ, ამ პირობებით, შპს Pharmbills და/ან მისი ლიცენზიანტები ფლობენ ყველა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას და მასალებს, რომლებიც მოთავსებულია ამ ვებ-გვერდზე.

თქვენ შეზღუდული ლიცენზია გენიჭებათ, მხოლოდ ვებ-გვერდზე არსებული მასალების დასათვალიერებლად.

შეზღუდვები

თქვენ კონკრეტულად გეზღუდებათ შემდეგი:

ვებ-გვერდის ნებისმიერი მასალის გამოქვეყნება ნებისმიერ სხვა წყაროში თუ მედიაში;

ვებ-გვერდის მასალების გაყიდვა, ქველიცენზირება და/ან სხვაგვარად კომერციალიზაცია;

ვებ-გვერდის რაიმე მასალის საჯაროდ და/ან ჩვენება;

ვებ-გვერდის გამოყენება იმგვარად, რომ ეს იყოს ვებგვერდისთვის საზიანო;

ვებ-გვერდის გამოყენება იმგვარად, რომ ეს გავლენას იქონიებს ვებ-გვერდზე მომხმარებლის შესვლაზე;

ვებ-გვერდის გამოყენება არსებული კანონებისა და რეგულაციების საწინააღმდეგოდ, ან რაიმე იმ ფორმით, რაც დააზიანებს ვებ-გვერდს ან ნებისმიერ პიროვნებას ან ბიზნეს სუბიექტს;

მონაცემთა მოპოვების, მონაცემთა შეგროვების, მონაცემთა ამოღების ან ნებისმიერი სხვა მსგავსი აქტივობის გამოყენება ამ ვებ-გვერდთან მიმართებაში;

ამ ვებ-გვერდის გამოყენება ნებისმიერი სარეკლამო ან მარკეტინგული კუთხით.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ამ ვებ-გვერდის სტანდარტულ დადგენილებებსა და პირობებში „თქვენი შინაარსი“ შეიძლება მოიცავდეს ნებისმიერ აუდიო, ვიდეო, ტექსტურ, გამოსახულებით ან სხვა სახის მასალებს, რომლებსაც ირჩევთ, რომ იხილოთ ვებ-გვერდზე. თქვენი შინაარსის ეკრანზე გამოტანით, თქვენ შპს Pharmbills-ს ანიჭებთ არაექსკლუზიურ, მსოფლიო მასშტაბით შეუქცევად, ქველიცენზირებად ლიცენზიას, რომ მოახდინოს ნებისმიერი და ყველა მედიის გამოყენება, რეპროდუქცია, ადაპტირება, გამოქვეყნება, თარგმნა და გავრცელება.

თქვენი შინაარსი უნდა იყოს თქვენი საკუთრება და არ უნდა იჭრებოდეს მესამე მხარის უფლებებში. შპს Pharmbills იტოვებს უფლებას, ვებ-გვერდიდან ნებისმიერ დროს წაშალოს თქვენი ნებისმიერი შინაარსი, რაიმე გაფრთხილების გარეშე.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

არავითარ შემთხვევაში, შპს Pharmbills ან მისი რომელი ოფიცერი, დირექტორი ან თანამშრომელი არ იქნება პასუხისმგებელი რაიმეზე, რომელიც გამომდინარეობს ან კავშირშია თქვენს მიერ ვებ-გვერდის მოხმარებასთან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს პასუხისმგებლობა გაწერილია კონტრაქტით. შპს Pharmbills, მისი ოფიცრების, დირექტორებისა და თანამშრომლების ჩათვლით, არ იქნება პასუხისმგებელი რაიმე არაპირდაპირ, შედეგობრივ ან სპეციალურ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც წარმოიშობა ამ ვებ-გვერდის გამოყენების გზით.

კომპენსაცია

ამგვარად, თქვენ სრულიად ათავისუფლებთ შპს Pharmbills-ს ნებისმიერი და/ან ყველა პასუხისმგებლობის, ხარჯის, მოთხოვნის, ქმედების მიზეზების, ზარალის და ხარჯისგან, რომლებიც რაიმე ფორმით მომდინარეობს თქვენს მიერ ამ პირობების რაიმე სახით დარღვევისგან.

განცალკევება

თუკი ამ პირობების ნებისმიერი დებულება რომელიმე არსებული კანონით ძალის არმქონეა, ამგვარი დებულება უნდა წაიშალოს, დარჩენილ დებულებებზე გავლენის გარეშე.

დანიშვნა

შპს Pharmbills-ს უფლება აქვს, ამ პირობებით გათვალისწინებული მისი უფლებები და/ან ვალდებულებები შეტყობინების გარეშე გადასცეს და ქვეკონტრაქტირება გაუკეთოს. ამგვარად, თქვენ არ გაქვთ უფლება მოახდინოთ თქვენი უფლებების და/ან ვალდებულებების გადაცემა ან ქვეკონტარაქტირება ამ პირობების ფარგლებში.