FAQ

რა არის აუთსთაფინგი?

n

აუთსთაფინგი არის კომპანიის მიერ ამა თუ იმ პროექტზე სამუშაოდ ფრილანსერის დაქირავება. თუმცა, გუნდის ასეთი წევრი ფრილანსერზე უფრო მეტია - ის დამქირავებელი კომპანიის გუნდის წევრიც ხდება: აუთსთაფინგ კომპანია კი გარკვეული დროით აქირავებს თავისი სპეციალისტის სერვისებს.
აგიხსნით, ეს როგორ ხდება. აშშ-ის კომპანიები ეძებენ ფრილანსერებს, რომლებიც დისტანციურად შეასრულებენ დავალებებს: იქნება ეს სატელეფონო კონსულტაციები, ბილინგი, ანგარიშგება, მონაცემთა ანალიზი თუ დოკუმენტაციის შევსება. ეს კომპანიები მიმართავენ Pharmbills-ს და შემდეგ შესაბამისი დავალებებისთვის არჩევენ სპეციალისტებს ჩვენი გუნდიდან [ამიტომ, ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა აუცილებელია].
გუნდს მიმაგრებული ჰყავს ამერიკელი მენტორი, რომელიც უზრუნველყოფს დავალებების სწორად შესრულებას. ამერიკელი მენტორი ეხმარება მათ ბაზრის სპეციფიკის გაგებაში, კომუნიკაციაში, მხარდაჭერასა და ხელმძღვანელობაში.
ამერიკული კომპანიები Pharmbills-თან თანამშრომლობენ, რომელიც თავის მხრივ, პასუხისმგებლობას იღებს, დროულად გასცეს მომსახურების ანაზღაურება, შექმნას შესაფერისი სამუშაო პირობები, და ა.შ.

როგორია სერვისის მიწოდების საათები?

n

სიმართლე რომ გითხრათ, ტიპიური "9-იდან 6-მდე" არაა ჩვენი სტილი. Pharmbills ამერიკულ მხარეს სერვისს აწვდის კვირაში ხუთი დღე, ამერიკის სასაათო სარტყელის მიხედვით. განრიგი უკრაინისა და ბულგარეთისთვის შუადღის 2/3 საათიდან საღამოს 11 / 12 საათამდეა; საქართველოს დროით - საღამოს 5/6 საათიდან 2/3 საათამდე, ხოლო უზბეკეთში - საღამოს 6 საათიდან ღამის 3/3:30-მდე.

ოფისში ვიმუშავებ თუ დისტანციურად?

n

ჩვენ ჰიბრიდულად ვმუშაობთ. ჩვენი ოფისები მდებარეობს უკრაინაში, ბულგარეთში, საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში. ჩვენს გუნდის წევრებს აქვთ შესაძლებლობა თავისთვის მოხერხებული ფორმატი აირჩიონ, იქნება ეს სახლიდან თუ ოფისიდან.

სტაჟირება შეფასების ეტაპია, თუ გარკვეული სახის კონკურსი?

n

არც ერთი. ეს სწრაფი სასწავლო კურსია ამერიკული აუთსთაფინგ კომპანიის სამუშაოს სპეციფიკის შესახებ. ტრენინგი მხოლოდ ორი კვირა გრძელდება, ტარდება ონლაინ და ამერიკელ ინსტრუქტორთან კომუნიკაცია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე ხდება. ყველა გაკვეთილზე დასწრება, აქტიურობა და პროცესებში ჩართულობა საბოლოო გასაუბრების უფრო მარტივად გავლაში დაგეხმარებათ.
სტაჟირების შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის, ეწვიეთ: Pharmbills Academy

რა ტიპის კონტრაქტი მექნება?

n

ჩვენ გუნდის წევრებთან თანამშრომლობის ფორმალიზებას ვახდენთ და ვდებთ ხელშეკრულებას. მასში გაწერილია ორმხრივი ვალდებულებები და გარანტიები, მაგალითად: დაზღვევა, ანაზღაურება, სამუშაო საათები ზეგანაკვეთური მუშაობის გარეშე, საჭირო აღჭურვილობა და სხვ. ამ გზით თქვენ იღებთ გამჭვირვალობასა და სტაბილურობას, ვინაიდან ჩვენ მკაფიოდ შეთანხმებული პირობებით ვმუშაობთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ არ მოხდება მოულოდნელი დაგვიანებები. ამასთან, ჩვენ მუდამ ვზრდით ჩვენს გუნდს. შედეგად, თქვენ დარწმუნებული იქნებით თქვენს მომავალში.

მჭირდება რაიმე სპეციალური განათლება ან სამუშაო გამოცდილება?

n

არა! ასეთის არსებობის შემთხვევაში თქვენ უპირატესობა გექნებათ, მაგრამ ჩვენ მზად ვართ შეგასწავლოთ და დაგეხმაროთ საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებაში. ყველაზე მნიშვნელოვანია ინგლისური ენის ცოდნის დონე (Upper-Intermidiate დონე ან უფრო მაღალი) და სურვილი, რომ პროფესიულად გაიზარდოთ და განვითარდეთ.

რა დონეზე მჭირდება ინგლისური ენის ცოდნა?

n

ვინაიდან თქვენ პირდაპირ ითანამშრომლებთ და ყოველდღიური კომუნიკაცია გექნებათ ამერიკულ მხარესთან, ინგლისურის ენის ცოდნის დონე უნდა გქონდეთ საშუალო ან უფრო მაღალ დონეზე (Upper-Intermidiate+).  განაცხადის შევსების შე,დეგ თქვენ გაივლით ინგლისური ენის ტესტს და გაესაუბრებით რეკრუტერს. ჩვენ შევაფასებთ, რამდენად კომფორტულად შეძლებთ მომხმარებლებთან კომუნიკაციასა და გუნდში ინტეგრაციას.

What is outstaffing?

Outstaffing is hiring a freelancer to work on a project. However, this employee is more than a freelancer – this is a part of another company's team: it simply provides the services of its specialist for a temporary lease.This is how it works. Companies in the US are looking for freelancers to complete tasks remotely: such freelancers do phone consultations, billing, reporting, data analysis, help in filling out documents. The companies apply to Pharmbills and then select specialists in Ukraine for the necessary tasks (so a high level of English is essential). The team is provided with an American mentor to ensure that the tasks are performed correctly. The American mentor helps to understand the specifics of the market and communication, supports, and guides. The US companies pay Pharmbills, which takes on the responsibility of paying salaries on time, creating working conditions, taking care of timely vacations, etc.

What are the working hours?

Well, 9 till 6 p.m. is not our way. At Pharmbills, we are open five days a week, US time. As a rule, it's from 3:00 till 00:00. But some teams work from 12:30 till 9 p.m. and from 4 p.m. till 1 a.m. Some employees have time to do their things before work, and some go to classes. And there is still some time to sleep.

Will I work in the office or remotely?

We work in hybrid mode. Our offices are located in Ukraine and Bulgaria, so our employees have an opportunity to choose a convenient format of work: remotely from home or in the office.

Is the internship a probationary period or a competition of some kind?

Neither. It is an express training on working for an American outstaffing company. It lasts two weeks, takes place online, and communication with an American instructor is conducted in English only. The main advantage is that attending all classes, being active, and being involved in the process make passing the final interview a lot easier. For more information about the internship, please visit our academy website.

What are the specifics of the contract?

We formalize the cooperation with our team members and sign a contract. It will spell out the mutual obligations and guarantees that each party receives, such as insurance, the number of wages, a fixed working day without overtime, the necessary equipment, etc. Here you will get transparency and stability because we will work on clearly agreed terms. It means there will be no sudden resignations due to layoffs. On the contrary, we are constantly expanding our team. As a result, your confidence in the future will be greater than ever.

Do I need specialized education or any work experience?

No! It will be an advantage for you, but we are willing to train our employees if the skills are needed. The most important thing is the level of English (Upper-Intermediate or higher) and a desire to grow and develop.

What level of English is required for the job?

Since we work directly with America and communicate with native speakers day in and day out, you need to be fluent in English at the Upper-Intermediate level or higher. When you apply for a job, you will need to take a quick language test and talk to a recruiter. We will assess how comfortable you will be communicating with customers and getting into the job.

გელით ჩვენს გუნდში!

იხილეთ არსებული შეთავაზებები და აირჩიეთ თქვენი კარიერული გზა Pharmbills-ში.
იხილეთ განცხადებები