Политика за поверителност на „Pharmbills“ ООД

В „Pharmbills“ ООД, информация за което е достъпна на уебсайта pharmbills.me, един от основните приоритети е поверителността на посетителите на уебсайта. Тази Политика за поверителност съдържа информация за видовете информация, събирана и регистрирана от „Pharmbills“ ООД и как я използваме. Ако имате допълнителни въпроси или искате повече информация относно нашата Политика за поверителност, моля, свържете се с нас по имейл info@pharmbills.com.

Лог файлове

„Pharmbills“ ООД следва стандартна процедура за използване на лог файлове. Тези файлове регистрират посетители, когато те посещават уебсайтове. Всички хостинг компании правят това като част от анализа на своите хостинг услуги. Информацията, събрана от лог файлове, включва адреси на интернет протокол (IP), тип браузър, доставчик на интернет услуги (ISP), клеймо с дата и час, препращащи/изходни страници и евентуално броя на кликванията. Те не са свързани с никаква информация, позволяваща да се установи самоличността. Информацията е предназначена за анализ на тенденциите, администриране на сайта, проследяване на движението на потребителите в сайта и събиране на демографска информация.

Бисквитки и уеб маяци

Както всеки друг уебсайт, „Pharmbills“ ООД използва „бисквитки“. Тези бисквитки се използват за съхраняване на информация, включително предпочитанията на посетителите и страниците на уебсайта, които посетителят е търсил или посетил. Информацията се използва за оптимизиране на работа на потребителите чрез настройване на съдържанието на нашата уеб страница в зависимост на типа браузър на посетителите и/или друга информация.

Политика за поверителност на „Pharmbills“ ООД

Някои от рекламодателите на нашия сайт може да използват бисквитки и уеб маяци. Нашите рекламни партньори са изброени по-долу. Всеки от нашите рекламни партньори има своя собствена Политика за поверителност за своите правила относно потребителските данни. За по-лесен достъп направихме хипервръзка към техните Политики за поверителност по-долу. Рекламните сървъри или рекламни мрежи на трети страни използват технологии като бисквитки, JavaScript или уеб маяци, които се използват в съответните им реклами и връзки, които се появяват в Pharmbills LLC, които се изпращат директно до браузърите на потребителите. Те автоматично получават вашия IP адрес, когато това се случи. Тези технологии се използват за измерване на ефективността на техните рекламни кампании и/или за персонализиране на рекламното съдържание, което виждате на уебсайтовете, които посещавате. Имайте предвид, че Pharmbills LLC няма достъп или контрол върху тези бисквитки, които се използват от рекламодатели на трети страни.

Само онлайн политика за поверителност

Тази Политика за поверителност се прилага само за нашите онлайн дейности и е валидна за посетителите на нашия уебсайт по отношение на информацията, която те споделят и/или събират в Pharmbills LLC. Тази политика не е приложима за информация, събрана офлайн или чрез канали, различни от този уебсайт.

Съгласие

Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашата Политика за поверителност и се съгласявате с нейните условия.

Правила и условия

Правила и условия за Pharmbills LLC

Тези стандартни правила и условия на уебсайта, написани на тази уеб страница, ще управляват използването от ваша страна на нашия уебсайт, Pharmbills LLC, достъпен на pharmbills.me.

Тези условия ще се прилагат изцяло и ще засегнат използването на този уебсайт. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да приемете всички правила и условия, написани тук. Не трябва да използвате този уебсайт, ако не сте съгласни с някое от тези стандартни правила и условия на уебсайта.

Правата върху интелектуална собственост

В допълнение към контента, който притежавате, съгласно настоящите Условия, „Pharmbills“ ООД и/или неговите лицензодатели притежават всички права върху интелектуална собственост и материали, съдържащи се на този уебсайт.

Предоставя Ви се ограничен лиценз единствено с цел разглеждане на материалите, съдържащи се на този уебсайт.

Ограничения

Не можете да правите следното:

Публикуване на всякакви материали от Уебсайта във всяка друга медия;

Продажба, подлицензиране и/или друго комерсиално използване на всякакви материали на Уебсайта;

Публично представяне и/или показване на какъвто и да е материал на Уебсайта;

Използване на този уебсайт по какъвто и да е начин, който нанася или може да нанесе щети на този уебсайт;

Използване на този уебсайт по какъвто и да е начин, който засяга достъпа на потребителите до този уебсайт;

Използване на този уебсайт в нарушение на приложимите закони и разпоредби или по начин, който би могъл да навреди на уебсайта или на което и да е физическо или юридическо лице;

Участие във всякакъв анализ на данни, събиране на данни, извличане на данни или всякаква друга подобна дейност във връзка с този уебсайт;

Използване на този уебсайт за участие във всяка реклама или маркетинг.

Политика за поверителност

В настоящите Стандартни Разпоредби и Условия за използване на уебсайта „Вашия контент“ означава всяко аудио, видео, текст, изображения или друг материал, който решите да показвате на този уебсайт. Показвайки Вашия контент, вие предоставяте на „Pharmbills“ ООД неизключителен, неотменим, световен, подлицензируем лиценз за използване, възпроизвеждане, адаптиране, публикуване, превод и разпространение във всяка медия.

Вашия контент трябва да бъде ваш собствен и не трябва да нарушава правата на трети страни. „Pharmbills“ ООД си запазва правото да премахне всеки Вашия контент от този уебсайт по всяко време без предизвестие.

Ограничаване на отговорности

При никакви обстоятелства „Pharmbills“ ООД или някой от неговите длъжностни лица, директори и служители не носи отговорност за каквото и да било, произтичащо от или по някакъв начин свързано с използването на този уебсайт от ваша страна, независимо дали тази отговорност е договорна. „Pharmbills“ ООД, включително неговите длъжностни лица, директори и служители, не носи отговорност за каквато и да е непреки или особени задължения, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването на този уебсайт от ваша страна.

Компенсация

С настоящото освобождавате напълно „Pharmbills“ ООД от всякакви и/или всички задължения, разходи, претенции, искове, загуби и разноски, възникнали по какъвто и да е начин във връзка с нарушаването от ваша страна на някоя от клаузите на тези Условия.

Делимост

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия бъде счетена за невалидна съгласно приложимото законодателство, тези разпоредби ще бъдат изтрити, без да се засягат останалите разпоредби на този документ.

Предназначение

Предназначение„Pharmbills“ ООД може да преотстъпва, прехвърля на трети страни и да възлага на подизпълнител своите права и/или задължения съгласно настоящите Условия без предизвестие. Въпреки това, нямате право да преотстъпвате, прехвърляте или възлагате на подизпълнител което и да е от вашите права и/или задължения съгласно тези Условия.